Natatanging Ama 2009

 

      

         G. Celestino M. Tuazon isang taong maaasahan, madaling lapitan at may takot sa diyos, siya ang natatanging ama ng barangay Bagumbayan. Siya ay kilalang-kilala ng lahat sapagkat siya'y naglingkod sa ating lungsod bilang Budget Officer. Malinis ang record at walang anumang bahid ng katiwalian ang kanyang ginawang paglilingkod. Siya'y isinilang noong ika-19 ng Mayo, 1939, naging maybahay ang mayuming si Raquel Angeles at nagbunga ang kanilang pagsasama ng anim na mababait at masisipag na anak na pawang nakapagtapos ng pag-aaral.


           Comments