SK Chairman Charmaine T. ArcebidoLupon sa Pagpapaunlad ng Kabataan at Isports (Committee on Youth and Sports)  -  Chairman

Lupon sa Pangangalaga sa Kapaligiran (Committee on Environmental Protection)  -  Chairman

Lupon sa Pananalapi (Committe on Appropriation)  -  Member

Lupon sa Edukasyon, kultura t Kagalingang Panlipunan (Committe on Education, Culture and Social Welfare)  -  Member


Comments